Tel: 327 324 025, 604 257 945, 604 288 672
palenice.kacovka@tiscali.cz

Fotogalerie

Zdeněk Svěrák s kácovkou…. Pavel Novák s kácovkou….
1 2
dárky si můžete sami vybrat… vážení ovoce…
3 4
příprava ovoce před moštováním… kvasírna…
5 6
destilační síň… ředění pálenky …
7 8